top of page

  ספרים חדשים

אנתרופוסופיה מן המסד

מושגי יסוד במדע הרוח

מן המסד.jpg

סדרת הרצאות מבוא פומביות לאנתרופוסופיה, שניתנה בידי שטיינר ב-1904-1905. מושגי היסוד במדע הרוח - ישותו של האדם, התגשמות חוזרת וקארמה, עולמות הנפש והרוח, מקורו ותכליתו של האדם, היווצרות האדמה ועתידו של האדם - נידונים ומוסברים בצורה ברורה ומובנת לכל. הסדרה מציגה את האנתרופוסופיה לקהל הרחב והיא טובה לתלמידים בשנת יסוד באנתרופוסופיה, לסטודנטים ולמתעניינים בנושא. 168 עמודים. 

 מסרים אל מעבר לסף - עזרה לאהובים שעברו את הסף

mesarim.jpg
רודולף שטיינר מדגיש בכתביו ובהרצאותיו את החשיבות יוצאת הדופן שבהקראה לאלה שעברו את הסף. ספר זה נועד לשמש כמעין "עזרה ראשונה" להקראה לנפשות שעברו את הסף, בייחוד בימים הראשונים לאחר המוות. הוא מכיל קטעים מהרצאות של שטיינר העשויים לספק אינפורמציה חיונית לנפשות שעברו את הסף, גם - ובמיוחד - אם היו בחייהן רחוקות ממדע הרוח.
הספר יכול גם לסייע בקריאה עצמית או בהקראה לאנשים העומדים לפני מעבר הסף.

יצא לאור בהוצאה מחודשת

hagisha.jpg

ולדורף - הגישה האנתרופוסופית לחינוך

 החוברת מיועדת להורים בגני ובתי ספר ולדורף, ומביאה בתמצית את העקרונות הבסיסיים בשיטת החינוך  ולדורף, ומענה לשאלות העשויות להישאל בנוגע לשיטת חינוך זו. 
היא מתאימה להורים המתעניינים, לערבי מבוא ולמתעניינים בחינוך ולדורף באופן כללי.
ניתן גם לרכוש בקניה מרוכזת לגנים ובתי ספר.

מקורות נוספים בתחום האנתרופוסופיה

sharinganthroposophy.org.jpg
bottom of page