top of page

  ספרים חדשים

על תזונה ובריאות

tzuna.jpg

10 הרצאות, ברובן הרצאות פומביות, על נושאי תזונה ובריאות. שטיינר מתייחס מעבר לתהליכים הכימיים והביולוגיים, להשפעת התזונה על מרכיבי האדם הגבוהים יותר ותפקודיהם.

ההרצאות עוסקות בסוגי מזון ספציפיים ודרך העיכול שלהם, באבות המזון - חלבונים, פחמימות, שומנים - והתהליכים שהם עוברים בגופניות האדם.

 מסרים אל מעבר לסף - עזרה לאהובים שעברו את הסף

mesarim.jpg
רודולף שטיינר מדגיש בכתביו ובהרצאותיו את החשיבות יוצאת הדופן שבהקראה לאלה שעברו את הסף. ספר זה נועד לשמש כמעין "עזרה ראשונה" להקראה לנפשות שעברו את הסף, בייחוד בימים הראשונים לאחר המוות. הוא מכיל קטעים מהרצאות של שטיינר העשויים לספק אינפורמציה חיונית לנפשות שעברו את הסף, גם - ובמיוחד - אם היו בחייהן רחוקות ממדע הרוח.
הספר יכול גם לסייע בקריאה עצמית או בהקראה לאנשים העומדים לפני מעבר הסף.

יצא לאור בהוצאה מחודשת

hagisha.jpg

ולדורף - הגישה האנתרופוסופית לחינוך

 החוברת מיועדת להורים בגני ובתי ספר ולדורף, ומביאה בתמצית את העקרונות הבסיסיים בשיטת החינוך  ולדורף, ומענה לשאלות העשויות להישאל בנוגע לשיטת חינוך זו. 
היא מתאימה להורים המתעניינים, לערבי מבוא ולמתעניינים בחינוך ולדורף באופן כללי.
ניתן גם לרכוש בקניה מרוכזת לגנים ובתי ספר.

מקורות נוספים בתחום האנתרופוסופיה

sharinganthroposophy.org.jpg
bottom of page