top of page

עיונים אזוטריים

הסדרה "עיונים אזוטריים" היא סדרת הדגל של הוצאת תלתן. היא יצאה לאור במשך כ-18 שנה ב-14 כרכים, המכילים הרצאות שניתנו בידי רודולף שטיינר לחברים בחברה האנתרופוסופית בענפים שונים באירופה.

ההרצאות נאספו, תורגמו מן המקור בגרמנית והובאו לדפוס בידי אלישע אבשלום, ומטרתן להביא לקורא הישראלי הרצאות שניתנו כהרצאות בודדות או הרצאות מתוך סדרות של שטיינר שלא מתורגמות לעברית, שיש להן ערך כעומדות בפני עצמן ואשר לולא כן סביר שלא היו מגיעות לתרגום לעברית.

התוצאה היא 149 הרצאות הנוגעות בכל נושאי הליבה של האנתרופוסופיה, היכולות להוות העשרה לקורא היחיד וחומר לקבוצות לימוד אנתרופוסופיות.

הכרכים בסדרה "עיונים אזוטריים" מועברים בענף בירושלים מזה כמה שנים, ובהזדמנות זו מתבצעת השוואה והגהה מילולית מדויקת עם המקור בגרמנית. עד עתה הוגהו בדרך זו ויצאו במהדורה שניה הכרכים 1 עד 6, וכן כרך 12.

bottom of page