top of page

קוי יסוד להרחבת אמנות הרפואה

00024
70.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

מטרת הספר, שנכתב בידי ד"ר רודולף שטיינר וד"ר איטה וגמן, להציג בקצרה את עקרונות הריפוי האנתרופוסופי, בעיקר בהיבט התרופתי. מוסברת פעילות התרופות העיקריות ברפואה האנתרופוסופית ודרך השימוש בהן. םםם 116 עמ. םן

GA 27

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page