הוצאה לאור אנתרופוסופית

מישוע לכריסטוס

SKU 00002
76.00₪
In stock
1
Product Details

ב-10 הרצאות שניתנו ב-1911 מתואר המהלך שהחל בנפילת החטא, נמשך בהילכדות הישות האנושית בעולם הפיסי חומרי עקב ההשפעה האהרימנית-לוציפרית, בהרס הפנטום של הגוף הפיסי ובשיקומו בקרבן בגולגתא ויצירת הגוף הפיסי הבלתי מתכלה. םםם 191 עמ. ם

GA 131

Save this product for later