top of page

מישוע לכריסטוס

00002
76.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

ב-10 הרצאות שניתנו ב-1911 מתואר המהלך שהחל בנפילת החטא, נמשך בהילכדות הישות האנושית בעולם הפיסי חומרי עקב ההשפעה האהרימנית-לוציפרית, בהרס הפנטום של הגוף הפיסי ובשיקומו בקרבן בגולגתא ויצירת הגוף הפיסי הבלתי מתכלה. 191 עמודים

GA 131

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page