top of page

מטמורפוזות של חיי הנפש 2

00038
72.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

סדרת ההרצאות "מטמורפוזות של חיי הנפש" מביאה בדרך מיוחדת את אפשרויות ההתפתחות של האדם בעבודתו על מרכיבי נפשו השונים. בחלקה השני של סדרה זו מביא ר. שטיינר את יכולות ההתפתחות של הנפש המתעוררות באמצעים שמספקים לה החיים - המיסטיקה בצורתה הנכונה, התפילה, הסגפנות במובנה הנכון, וכן תכונות האופי של הנפש. בנוסף לכך מובאים בשתי הרצאות היבטים מעניינים על השפה ועל השפעות הירח. בספר המשך זה, כבקודמו, מובאים צדדים שונים של התייחסות האדם למציאותו הפיסית והיבטיהם החיוביים והשליליים, שלעתים רק קו דק מפריד ביניהם. 160 עמודים

GA 59

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page