הוצאה לאור אנתרופוסופית

'מדעי הטבע - פיסיקה חלק א

SKU 00022
70.00₪
In stock
1
Product Details

סדרת הרצאות ראשונה מתוך שלוש העוסקות בפיסיקה. בסדרה זו מדבר שטיינר על האור, הצבע, הצליל, המאסה, החשמל והמגנטיות. מתוך העובדות הנראות לעין, הגלויות גם לפיסיקה הרגילה, מגיע שטיינר למהות העומדת מאחורי הדברים, ליסוד הריאלי מאחורי הנוסחאות הגיאומטריות והמתמטיות של הפיסיקה הרגילה. םםם 151 עמ. ם


Save this product for later