top of page

מדיטציות ואמרות התבוננות

00042
76.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

מדיטציות ואמרות התבוננות שנתן שטיינר בהרצאות, בשעורים אזוטריים ולאנשים ספציפיים. בין היתר מדיטציות להקראה לנפטרים, לבוקר ולערב, למרפא ולהתכוונות רוחית. הגירסה העברית מובאת במקביל למקור הגרמני עמוד מול עמוד. המדיטציות תורגמו בידי אלישע אבשלום. 167 עמודים

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page