top of page

יסודות ההוראה והחינוך בבית ספר ולדורף

00023
70.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

ספר זה מביא לקורא העברי את הקווים הבסיסיים בהכרת האדם העומדת בבסיס חינוך ולדורף, כפי שהותוו ע"י רודולף שטיינר בשתי סדרות הרצאות בנות 7 ו-5 הרצאות, שהתקיימו לאחר ייסוד בית הספר הראשון. הוא יכול לשמש ספר עזר לסטודנטים, למורים, להורים ולאלה המתעניינים בגישה האנתרופוסופית לחינוך. 159 עמודים

GA 309 ,GA 305

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page