top of page

ידע האדם כבסיס לתורת החינוך

00008
70.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

סדרת ההרצאות "ידע האדם" ניתנה ע"י רודולף שטיינר ב-1919 למורי ביה"ס הראשון בשיטת ולדורף. בסדרה בת 14 ההרצאות נתן ד"ר שטיינר את היסוד להכרת האדם על פי הגישה האנתרופוסופית, המהווה את הבסיס לשיטת החינוך ולדורף. בראיה כוללת, תוך חדירה לקשרים הגופניים והנפשיים הפנימיים ביותר, פורש ד"ר שטיינר את מבנה האדם והילד בהתפתחותו, מתוך התייחסותו וראייתו המיוחדות, כשילוב של שלושת המישורים: הגופני, הנפשי והרוחי. 152 עמודים

GA 293

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page