top of page

התגלויות הקארמה באדם ובעולם

00031
70.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

סדרת ההרצאות "התגלויות הקארמה" היא מהידועות שנתן רודולף שטיינר. נדונים בה היבטים רחבים של הקארמה, תוך הסברים מפורטים על האופן שבו נבנה הקו הקארמתי מהתגשמות אחת לשניה. כן נדונות בה שאלות הקארמה ובעלי החיים, השילוב בין קארמה אינדיבידואלית לקארמה הכללית של האנושות והקארמה של ישויות גבוהות. 166 עמודים

GA 120

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page