top of page

היבטים קוסמיים בחיים בין מוות ולידה מחדש

00044
70.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

סדרה בת 10 הרצאות שניתנה מנובמבר 1912 עד אפריל 1913. היבטים רחבים הנוגעים לשהותה של הנפש האנושית בספירות הכוכבים בין מוות ללידה מחדש. האפשרות לשינוי ביחסים בעולם הרוח, שליחותו של בודהא על מארס, כיצד מגיעות נפשות לקיום הארצי המודרני עם נטייה למדע הרוח, ועם זאת משתלבות בחיים המודרניים ועוד. םםםם 180 עמ.ם

GA 141

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page