top of page

החינוך המרפא

00025
79.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

הסדרה "החינוך המרפא" ניתנה ע"י רודולף שטיינר בשנת חייו האחרונה. היא היתה הקורס הבסיסי שבו הוסברו העקרונות הדיאגנוסטיים והתרפויטיים של השיטה. הסדרה גם מעניקה השלמה של אספקטים תרפויטיים לגבי ילדים חריגים בחינוך הרגיל. לספר מצורפים 14 הלוחות הצבעוניים המקוריים שצוירו בהרצאות בידי רודולף שטיינר. 183 עמודים

GA 317

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page