top of page

האפוקליפסה

00000
80.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

הסדרה עוסקת בחזונו האפוקליפטי של יוחנן, ובה נותן שטיינר הסברים מן המחקר האוקולטי על המראות והסמלים המתוארים באפוקליפסה. בהרצאות נפרשת פרספקטיבה רחבה על תקופות העתיד באנושות, תפקידן ומשמעותן בהתפתחות כפי שבאו לביטוי בחזיון ההתקדשות של יוחנן. בסדרה, שניתנה ב-1908, כלולות 12 הרצאות. 221 עמודים

GA 104

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page