top of page

האבולוציה מנקודת המבט של הממשויות

00006
49.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

בסדרה בת 5 הרצאות מביא רודולף שטיינר אספקטים פנימיים של האבולוציה, עליה הוא מדבר מצדדיה החיצוניים יותר בספריו "מדע הנסתר" ו"מן הרשימות האקשיות". המציאות החיצונית הפיסית - ארבעת האלמנטים הארציים - מתגלה בהתבוננות הרוחית העמוקה כצלו של עולם פנימי, הבנוי מתכונות נפשיות טהורות. התפתחותם של האדמה והמצבים שקדמו לה נפרשת כמכלול המתפתח שלב אחר שלב מתוך התרחשויות, אותן אנו מכירים כיום רק כתכונות נפש פנימיות. לקוראי ספריו והרצאותיו של שטיינר זוהי חוויה נדירה של התבוננות בכוחות הבריאה של עולמנו. 84 עמודים

GA 132

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page