top of page

דבורים

00001
70.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

סדרת ההרצאות על הדבורים ניתנה בידי רודולף שטיינר במסגרת ההרצאות לפועלים שעסקו בבניית הגיתאנום. שטיינר מאפיין את המבנה המיוחד של הכוורת, מדבר על הגורמים העומדים מאחורי טבען הייחודי של מרכיבי קהילת הדבורים - הפועלות, המלכות והזכרים - ומבליט תכונות מיוחדות של קהילות בעלי חיים נוספות הפועלות במבנה דומה לדבורים, צרעות ונמלים. בנוסף מדבר שטיינר על תכונותיו המיוחדות של הדבש לאדם. 146 עמודים

GA 351 מתוך

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page