top of page

אלישע אבשלום: ההידרה של דרווין

00028
88.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

המונח "דרוויניזם" מתייחס לשני מושגים מנוגדים. מצד אחד תיאוריה מדעית תמימה, ומצד שני בסיס לאידיאולוגיות הרצחניות ביותר בעת המודרנית ולגישות פסיכולוגיות חסרות חמלה. ספר זה מתאר כיצד ומדוע הפכה התיאוריה המדעית התמימה לאידיאולוגיה אכזרית, ומהו הכשל היסודי בפירוש המטריאליסטי של ממצאי מדעי הטבע. פרק מיוחד בספר מוקדש להפרכה המדעית של תיאוריית הברירה הטבעית של דרווין על פי ממצאי המחקר בעשורים האחרונים. 295 עמודים

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page