top of page

'מדעי הטבע - פיסיקה חלק א

00022
70.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

סדרת הרצאות ראשונה מתוך שלוש העוסקות בפיסיקה. בסדרה זו מדבר שטיינר על האור, הצבע, הצליל, המאסה, החשמל והמגנטיות. מתוך העובדות הנראות לעין, הגלויות גם לפיסיקה הרגילה, מגיע שטיינר למהות העומדת מאחורי הדברים, ליסוד הריאלי מאחורי הנוסחאות הגיאומטריות והמתמטיות של הפיסיקה הרגילה. 151 עמודים


שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page