הוצאה לאור אנתרופוסופית

דבורים

SKU 00001
68.00₪
In stock
1
Product Details

סדרת ההרצאות על הדבורים ניתנה בידי ר. שטיינר במסגרת ההרצאות לפועלים שעסקו בבניית הגיתאנום. שטיינר מאפיין את המבנה המיוחד של הכוורת, מדבר על הגורמים העומדים מאחורי טבען הייחודי של מרכיבי קהילת הדבורים - הפועלות, המלכות והזכרים - ומבליט תכונות מיוחדות של קהילות בעלי חיים נוספות הפועלות במבנה דומה לדבורים, צרעות ונמלים. בנוסף מדבר שטיינר על תכונותיו המיוחדות של הדבש לאדם. םםםם146 עמ. ם

GA 351 מתוך

Save this product for later