הוצאה לאור אנתרופוסופית

משימתן של נפשות העמים

SKU 00049
76.00₪
In stock
1
Product Details

בסדרת הרצאות זו מתאר שטיינר בפרוטרוט את המציאות העומדת מאחורי המונח "רוח העם" או נפש העם. לפי מחקר הרוח עומדות מאחורי ביטוי מופשט זה ישויות ממשיות המנהיגות את העמים השונים בהתאם לתפקידם ותרומתם להתפתחות האנושות. בחלקה האחרון של הסדרה מתייחס שטיינר להשתקפות נפשות העמים ותפקידן במיתולוגיה הנורדית (ההרצאות ניתנו באוסלו בירת נורבגיה. םםםםםםםםםם 202 עמ. םם

GA 121 מתוך

Save this product for later