top of page

משימתן של נפשות העמים

00049
76.00₪
במלאי
1
פרטי המוצר

בסדרת הרצאות זו מתאר שטיינר בפרוטרוט את המציאות העומדת מאחורי המונח "רוח העם" או נפש העם. לפי מחקר הרוח עומדות מאחורי ביטוי מופשט זה ישויות ממשיות המנהיגות את העמים השונים בהתאם לתפקידם ותרומתם להתפתחות האנושות. בחלקה האחרון של הסדרה מתייחס שטיינר להשתקפות נפשות העמים ותפקידן במיתולוגיה הנורדית (ההרצאות ניתנו באוסלו בירת נורבגיה. 202 עמודים

GA 121 מתוך

שמור את המוצר לאחר כך

קטלוג ספרי ההוצאה

bottom of page