הוצאה לאור אנתרופוסופית

החינוך המרפא

SKU 00025
78.00₪
In stock
1
Product Details

הסדרה "החינוך המרפא" ניתנה ע"י רודולף שטיינר בשנת חייו האחרונה. היא היתה הקורס הבסיסי שבו הוסברו העקרונות הדיאגנוסטיים והתרפויטיים של השיטה. הסדרה גם מעניקה השלמה של אספקטים תרפויטיים לגבי ילדים חריגים בחינוך הרגיל. לספר מצורפים 14 הלוחות הצבעוניים המקוריים שצוירו בהרצאות בידי ר. שטיינר. םםם 183 עמ. ם

GA 317

Save this product for later