הוצאה לאור אנתרופוסופית

היבטים קוסמיים בחיים בין מוות ולידה מחדש

SKU 00044
70.00₪
In stock
1
Product Details

סדרה בת 10 הרצאות שניתנה מנובמבר 1912 עד אפריל 1913. היבטים רחבים הנוגעים לשהותה של הנפש האנושית בספירות הכוכבים בין מוות ללידה מחדש. האפשרות לשינוי ביחסים בעולם הרוח, שליחותו של בודהא על מארס, כיצד מגיעות נפשות לקיום הארצי המודרני עם נטייה למדע הרוח, ועם זאת משתלבות בחיים המודרניים ועוד. םםםם 180 עמ.ם

GA 141

Save this product for later