הוצאה לאור אנתרופוסופית

מטמורפוזות של חיי הנפש 2

SKU 00038
72.00₪
In stock
1
Product Details

סדרת ההרצאות "מטמורפוזות של חיי הנפש" מביאה בדרך מיוחדת את אפשרויות ההתפתחות של האדם בעבודתו על מרכיבי נפשו השונים. בחלקה השני של סדרה זו מביא ר. שטיינר את יכולות ההתפתחות של הנפש המתעוררות באמצעים שמספקים לה החיים - המיסטיקה בצורתה הנכונה, התפילה, הסגפנות במובנה הנכון, וכן תכונות האופי של הנפש. בנוסף לכך מובאים בשתי הרצאות היבטים מעניינים על השפה ועל השפעות הירח. בספר המשך זה, כבקודמו, מובאים צדדים שונים של התייחסות האדם למציאותו הפיסית והיבטיהם החיוביים והשליליים, שלעתים רק קו דק מפריד ביניהם. םםם 160 עמ. ם

GA 59

Save this product for later